Kurt Gödel

Adıyla anılan eksiklik teoremini bulan 1906 Avusturya doğumlu matematikçidir. Kısaca açıklanacak olursa Gödel aksiyomlarımız tutarlı ise ve bu aksiyomların dışına çıkmamak kaydıyla doğru olduğunu veya yanlış olduğunu ispatlayabileceğimiz bir önerme mümkün olmayabilir demektir. Teoremi 20.yy matematiğini değiştirmiş ve Hilbert’in matematikteki tüm ispatların belli bir yöntem ve kuralla gösterilebileciği fikrini yerle bir etmiştir.
1940 lara kadar Princeton üniversitesinde kalmış ve meşhur eksiklik teoremini de 1931 yılında Viyanada doktora çalışması sırasında oluşturmuştur. Oldukça ilginç bir kişiliğe sahip Gödel’in zehirlenme paranoyası vardı. Yani birileri tarafından zehirleneceğini düşünüyordu. Bunun sonucunda da yemek yememeye başlamış ve 1978 yılında 30 kg civarı bir kiloya sahipken Princeton üniversitesinde ölü bulunmuştur.

Gödel’in eksiklik teoremi temelde şu iki noktaya dayanır.
1.Sistem aynı zamanda hem tutarlı hem de eksiksiz olamaz
2.Aksiyomların tutarlılığı aynı aksiyomatik sistem içerisinde kanıtlanamaz.

sponsorlu bağlantılar