Jean-Baptiste Biot

Fransız fizikçisi (Paris 1774-1862). Mühendis çıktıktan sonra önce Ecole Centrale de Beauvais’ye, sonra College de France’a fizik profesörü oldu (1800).

Fransız fizikçisi (Paris 1774-1862). Mühendis çıktıktan sonra önce Ecole Centrale de Beauvais’ye, sonra College de France’a fizik profesörü oldu (1800). 1803’te İlimler akademisi üyeliğine seçildi ve Paris rasathanesine girerek boylamlar bürosunda çalıştı. 1806’da Arago ile Ispanya’ya gitti ve Mechain’in başladığı meridyen nirengileme işini sürdürdü. 1809’da Fen fakültesi astronomi profesörlüğüne atandı. Matematik ve astronomi alanın da birçok eser veren Biot, büyük şöhretini fizikçi olarak yaptığı çeşitli araştırmalarla kazandı. 1803’te Laigle civarından toplanmış göktaşı parçalarını inceledi. 1804’te ısı iletkenliği teorisini kurdu. Aynı yıl Gay-Lussacs ile birlikte, yer magnetizmasını bilimdel olarak incelemek için ilk balon uçuşunu yaptı.

1806’da, Arago ile beraber havanın ve çeşitli gazların yoğunluğunu ilk defa kesin olarak ölçtü. Başkalarından önce katı cisimlerde sesin iletilme hızını ölçmeye girişti ve sesin yayılmasına dair matematik bir teori kurdu (1809), Renkli ışınların polarması ve döner polarma olaylarını ele aldı. 1815’te terebentin ruhu, şekerli eriyikler gibi bazı sıvı maddelerin polarma gücünü buldu: böylece şeker ölçme âletini icat etti ve şeker hastalığı araştırmalarında kullandı. 1820’de Savart ile birlikte düz bir elektrik akımının meydana getirdiği manyetik alanın değerini ölçerek bu olayın kanununu koydu. Bundan başka, kutup şafaklarını (1828), atmosferin yapısını inceledi (1841), çeşitli enlemlerde yerçekimi alanının değerlerini tayin etti. Arago ile birlikte gazların ışığı kırma derecesini ölçtü, merceklerde akromatizmi inceledi. İlmî eserler yazdığı gibi edebi eserler de yazdı. Bütün eserleri 1856’da Melanges Scientifiques et Litteraires (İlmî ve Edebî Karmalar) adıyla yayınlandı.

sponsorlu bağlantılar