William Hyde Wollaston

WOLLASTON William Hyde, İngiliz fizikçisi ve kimyacısı (East Dereham/Norfolk 1766-Londra 1828). 1793’te Cambridge’deki Chaterhouse and Caius College’den doktora derecesi alarak mezun oldu. Ancak hekimlik kendisini fazla doyurmayınca 1800’de fizik ve kimyaya yöneldi. 1801 ‘de bir eletrostatik makineyle üretilen akımın kimyasal etkilerini gözlemlemeyi başararak, statik elektrikle dinamik elektriğin özdeşliğini kanıtladı. Bu arada ışığa duyarlı bir maddenin morötesinde-ki karalık tayf bölgesinde etkinliğini açıkladı. 1802’de Volta pilini geliştirerek bu pilin içindeki kimyasal tepkimeleri araştırdı ve Gautherot ile aynı zamanda pillerin kutuplaşması olayını kanıtladı ve güneş tayfında siyah çizgilerin varlığını keşfetti. 1802′den ölümüne kadar kendi laboratu-varında yürüttüğü araştırmalarında 1803’te platini arıtma için geliştirdiği yöntemle palladyumu, 1804′te rodyumu buldu. 1794′te Royal Society’ye üye seçildi. Rydal Mount’a yerleştikten sonra (1813) bir daha yer değiştirmemişti, 1843’te So-uthey’in yerine resmi şair (başşair) seçildi, eşiyle çok iyi geçinen kız kardeşiyle birlikte, dirlik ve dinginlik içinde ömrünü burada tamamladı. Yalnız bir büyük şair olarak değil, İngiliz şiirini değiştiren önemli bir etken sayıldı, doğa sevgisini yeniden uyandırdı, o kaynaktan edinilen izlenimlerin en özgün ileticisi sayıldı, somut ve yalın halk dilini sanat dili yapmasıysa kendine özgü bir başarı olarak yüceltildi. Kız-kardeşiyle mektuplaşmaları ancak yüz yıl sonra yayımlanabildi (6 cilt, 1935-1939). En önemli verdiği, ruhunu koyduğu kabul edilen şiiri ölümünden sonra yayımlandı: The Prelüde, or Growth of a Poet’s Mind (Prelüd ya da Bir Şairin Zihinsel Gelişimi) 1850.

sponsorlu bağlantılar