Camille Saint-Saëns

user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'nas_bilim.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hayat_users u INNER JOIN hayat_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1638569553 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/nasihat/domains/nasihat.org/public_html/bilim/modules/user/user.module on line 819.

Paris Konservatuarında eğitim gören Camille Saint-Saens piyanistlik, orgculuk ve bestecilikteki olağanüstü yeteneğiyle herkesi büyülüyordu. Besteleri arasında, en bilineni Samson ve Delilah olmak üzere 13 opera, 10 konçerto, üç senfoni, ilahi ve seküler koro parçaları ve çok sayıda şarkı ve piyano bestesi bulunur. Diğer bestecilerin çalışmalarına verdiği büyük destekle de bilinir.

sponsorlu bağlantılar