Fahire Battalgazi

1902'de İstanbul'da doğmuştur. İlk öğrenimini Şam'da Notre Dame de Sion Fransız Mektebi'nde, orta öğrenimini Bezmi Alem Lisesi'nde yapmış ve buradan 1924'te mezun olmuştur. İstanbul Dârülfünû»nu Fen Fakültesi Tabii İlimler kısmından 1926'da mezun olmuştur. 1 Nisan 1926'dan 1 Ekim 1927'ye kadar Tarcan kazası ilk Mektep Başmuallimliği'nde bulunmuş ve 1 Haziran 1927'de Fen Fakültesi Teşrih ve Fizyoloji asistanlığına tayin edilmiştir. Aynı yılın Ağustos ayında Hayvanat Enstitüsü asistanlığına nakledilmiş, Haziran 1927'de de başasistanlığı terfi etmiştir. 1931 yılında Hayvanat Enstitüsü laboratuar şefliğine tayin edildikten sonra 1931-32 yılında tahsilini tamamlamak üzere Paris Üniversitesi'nde (Sorbonne Üniversitesi'nde) "Zoologie et AnAtomie Compareû©" Enstitüsü'ne devam etmiştir. 1 Aralık 1932'den itibaren Müderris Muavini vekilliği yapan Battalgazi Üniversite Reformu ile birlikte 30 Kasım 1933'te hayvanat doçentliğine tayin edilmiştir.
1 Kasım 1935'ten 12 Kasım 1935'e kadar Balıkçılık Enstitüsü tarafından düzenlenen bilimsel araştırmalara katılmıştır. Prof. A. Naville'in verdiği dersleri onun ölümüne kadar Suat Nigâr ile birlikte Türkçe'ye çevirmiştir. Naville'in ölümü ile 31 Mart 1937'den itibaren onun derslerini vermeye başlamıştır. 1938'de doçentlik imtihanının bütün safhalarını başarıyla geçmiştir. 1944'te profesör olmuş, 20 Şubat 1948'de vefat etmiştir.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Tarihçesi (1900-1946), İstanbul Üniversitesi Yayınları No: 4106, İstanbul 1998, s.191-192.

sponsorlu bağlantılar