Henri-Marie Ducrotay de Blainville

user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'nas_bilim.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hayat_users u INNER JOIN hayat_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1580037004 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/nasihat/domains/nasihat.org/public_html/bilim/modules/user/user.module on line 819.

Fransız doğubilimci (Arques 17 şub. 1777 – Paris 1850). Tıp doktoru; önce hayvanbilim, sonra karşılaştırmalı a-natomi ile ilgilendi. Cuvier’nin yardımcısı, onun yerine Collège de France’ta ders vermeğe başladı. Paris fen fakültesinde hayvanbilim profesörü (1830). Cuvier ile tartışarak, hep onun tezlerinin karşıtını savundu.

Başlıca yapıtları; Traite’sur VAnatomie Comporée (Karşılaştırmalı Anatomi İncelemesi) [1832], Historie des Sciences de l’Organisation Prises pour Base de la Philosophie (Felsefeye Temel Alman Örgütleme Bilimlerinin Tarihi).

sponsorlu bağlantılar