Abidin Budak

user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'nas_bilim.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hayat_users u INNER JOIN hayat_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1585831262 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/nasihat/domains/nasihat.org/public_html/bilim/modules/user/user.module on line 819.

9 Kasım 1943 yılında İzmir Dikili'de dünyaya gelen Abidin Budak; İlk ve Orta Okulu Kınık'ta tamamlamış, Lise eğitimini ise İzmir Namık Kemal Lisesi'nde tamamlamıştır. 1965 yılında Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Tabii İlimler Bölümü'ne kayıt olan Abidin Budak, 1968 yılında FKB, Botanik, Zooloji, ve Jeoloji sertifikalarını da alarak mezun olmuş, Akademik hayatına Asistan olarak EÜ. Fen Fakültesi Sistematik Zooloji Kürsüsü'nde 1969 yılında başlamıştır. 1972 yılında EÜ. Fen Fak Zooloji Bölümünde Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 1974 yılında doktora tezini tamamlayarak Doktor unvanını alan Budak, 1976-1978 yıları arasında Almanya'da Zoolojik Araştırma Enstitüsü ve Alexander Koenig Müzesin'de çalışmıştır. 1982 yılında "Yardımcı Doçent" olarak Öğretim Üyeliğine atandı. 1984 yılında "Üniversite Doçenti" unvanını aldı. 1990 yılında Profesor ünvanını almıştır.

sponsorlu bağlantılar