Bayram Göçmen

Doğum Tarihi : Aralık 23, 1965
Doğum Yeri : Çanakkale (Kandu)-Leymosun/ Güney Kıbrıs
Milliyeti : Kıbrıslı Türk, Türk
E-posta: cypriensis@yahoo.com
Facebook: http://www.facebook.com/bayram.gocmen
Özgeçmiş

23.12.1965'de Çanakkale-Limasol/Kıbrıs'da doğdu. 1977 yılında Bostancı Fikri Karayel İlkokulu (Bostancı, Güzelyurt/ K.K.T.C.)'nu, 1980'de Güzelyurt Kurtuluş Ortaokulu'nu (şimdiki adıyla; Şehit Turgut Ortaokulu) ve 1983'de Güzelyurt Kurtuluş Lisesi'ni (K.K.T.C) bitirdi.

1983'de Kayıtlandığı Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimamrlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde 1 yıl öğrenim gördü. 21.08.1985 tarihinde Askerlik hizmetini K.K.T.C.'de tamamladı.

20.06.1989'da E. Ü. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nün Zooloji Anabilim Dalı'ndan 100 üzerinden 91 ortalama ile Bölüm ve Fakülte Birincisi olarak mezun oldu.

06 Şubat 1991'de, Ekim 1990'da Ege Ünivesitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı'nca açılan Öğretim Elemanı kadro sınavını kazanarak Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.

16.12.1991'de E. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Zooloji Birimi'nde, "Sığır İşkembesinde Yaşayan Bazı Simbiyotik Siliyatların (Isotricha spp.) Morfolojik ve Sitolojik Yapıları" adlı Yüksek Lisans Tezini tamamladı.

1996'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlığı yanında Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı oldu.

16.09.1996'da, E. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Zooloji Birimi'nde, "İşkembe Siliyatları Epidinium Crawley, 1923 and Ophryoscolex Stein, 1858 (Ciliophora: Entodiniomorphida) Hakkında Morfolojik ve Taksonomik Araştırmalar" adlı Doktora Tezi'ni tamamlayarak Doktor unvanını aldı.

01.12.1997'de Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı'nda "Yardımcı Doçent" olarak Öğretim Üyeliğine atandı.

13.11.2003'de "Üniversite Doçenti" unvanını aldı.

09.12.2003'de 3 yıl süreyle E.Ü. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü "Bölüm Başkan Yardımcılığı"'na atandı (2003-2006).

13.07.2004'de "Doçentlik Kadrosuna" atandı.

22.01.2009'da "Profesör Unvanını" aldı. Halen Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı'nda Profesör kadrosunda çalışmaktadır.

Yayınlanmış veya yayınlanma aşamasında olan 73'ü yurtdışı (-48'i SCI/SCI-E'ce taranan dergide-), diğerleri yurtiçi olan toplam 131 bilimsel makale (-uluslararası hakemli dergide-), Parazitoloji alanında 2 ders kitabı, Hayvan Fizyolojisi konusunda 1 ders kitabı, KKTC'nin Kurbağa ve Sürüngenleri hakkında 1 kitap, Omurgasız hayvan sistematiği ile ilgili 2 teksir, Omurgalılar Sistematiği konusunda 1 ders kitabı ve 1 Yardımcı ders kitabı, Omurgasızlar Biyolojisi hakkında 1 ders kitabı, 1 yardımcı ders kitabı, Herpetoloji konusunda 1 ders kitabı, Protozooloji (Ökaryotik Mikrobiyoloji) konusunda bir kitap, Kurbağa ve Sürüngenlerde Koksidiyoz ile ilgili 1 kitapta bölüm ve ayrıca 8'i uluslararası toplam 26 bildiri/poster sunumu mevcuttur.

Toplam 8 Yüksek Lisans Tezi ve 5 Doktora Tezi yönetmiştir. Tez hazırlama aşamasında olan 3 Doktora ve 1 yüksek lisans öğrencisi mevcuttur.

Bugüne değin görevli olduğu Biyoloji Bölümü'nde Genel Parazitoloji / Parazitoloji, Omurgasız Sistematiği / Biyolojisi, Omurgalı Sistematiği / Biyolojisi, Herpetoloji, Hayvan Fizyolojisi, Genel Protozooloji, Genel Ekoloji, Bilim İngilizcesi I adlı lisans dersleri ile Protozooloji I, Protozooloji II, İşkembe Protozoonları, Amfibi ve Reptil Protozoonları, Biyologlar İçin Fotoğraf Tekniği gibi lisansüstü dersleri vermiştir. Ayrıca, Turkiye Parazitoloji Derneği (TPD), Society of Protozoologists (Dünya Protozooloji Derneği) (SOP), The British Herpetological Society (İngiliz Herpetoloji Derneği) (BHS) ve Societas Europea Herpetologica (Avrupa Herpetoloji Derneği) (SEH) gibi uluslararası derneklerin üyesidir.

Bayram Göçmen ayrıca, pekçok ulusal ve uluslararası dergide Editör/ Yardımcı Editör/Yayın İnceleme Kurulu Üyeliği ve Raportörlük yapmaktadır [Turkiye Parazitoloji Dergisi (Acta Parasitologica Turcica) 'nde (Uluslararası indekslerce taranan dergi) Biyolojik konularda Editör/Müşterek Editor/Yayın İnceleme Kurulu Üyeliği ve hakemlik; North-Western Journal of Zoology ve Turkish Jounal of Zoology (SCI'ca taranan dergiler)'de Editör/Müşterek Editor/Yayın İnceleme Kurulu Üyeliği ve hakemlik; The Journal of Natural & Applied Sciences of Van Yüzüncüyil University'de hakemlik (Ulusal Hakemli Dergi) ve ayrıca Zootaxa, Animal Biology ve Microbial Ecology adlı SCI'ca taranan dergilerde raportörlük].

Değinilen başarı ve işlerin ötesinde, araştırıcının ismi/soyismi, çeşitli bilim dallarına katkılarından dolayı, bilim dünyası için yeni keşfedilmiş olan çeşitli taksonlara verilmiştir. Bunlar şunlardır:

[1] Protozooloji bilmine katkılarından dolayı, Hindistan'daki bir toprak solucanında yaşayan, bilim için yeni bir protozoon/sporozoon türüne (Nematocystis bayrami Mallik & Bandyopadhyay 2009),

[2] Zooloji'ye katkılarından dolayı Türkiye'de endemik bir örümcek türüne (Typhlonesticus gocmeni Ribera, Elverici, Kunt & Özkütük 2014),

[3] Zooloji'ye katkılarından dolayı Türkiye'ye endemik bir akrep türüne (Euscorpius gocmeni Tropea, Yağmur & Yeşilyurt 2014)

[4] Herpetoloji'ye katkılarından dolayı da bir kir kara semenderi ırkına (Lyciasalamandra antalyana gocmeni Akman & Godmann 2014).

sponsorlu bağlantılar