Francesco Redi

user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'nas_bilim.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hayat_users u INNER JOIN hayat_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1638569057 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/nasihat/domains/nasihat.org/public_html/bilim/modules/user/user.module on line 819.

Deney 1: Çeşitli hayvan etlerini koyduğu kavanozların ağızlarını sineklerin girip çıkabilmesi için açık bıraktı.
Sonuç: Etlerin içinde kurtların bulunduğunu gördü.

Deney 2: Diğer kavanozlara yine et parçaları koydu ve sineklerin giriş çıkışına engel olacak, ancak havanın girmesini engelleme-yecek şekilde ağızlarını tel kafes ile çevirdi.
Sonuç: Etlerin içinde kurtçuklar görülmedi.

Deney 3: içinde et parçaları bulunan kavanozların ağızlarını kapatarak, sineklerin giriş çıkışını engelledi.
Sonuç: Etlerin içinde kurtçuklar görülmedi.

Redi’ye göre besinler hem açık hem de kapalı ortamlarda bozulabilir. Ancak kurtçukların oluşabilmesi için sineklerin et ile teması şarttır. Kurtçuklar et üzerine bırakılan sinek yumurtalarından oluşur.

sponsorlu bağlantılar