Cep Telefonunun İcadı

Cep telefonu düşüncesi 1947'de ortaya çıkmış. Arabalara nasıl telefon yerleştireceklerini düşünen bilimadamları, yüksek güçlü vericileri aralıklı olarak yerleştirmektense düşük güçlü ucuz vericileri sık aralıklarla yerleştirmenin daha başarılı bir sistem olduğunu düşünmüşler. Tabii o sırada bunu yapabilecek teknoloji ortalarda yokmuş. Martin Cooper, modern cep telefonu cihazının mucidi sayılıyor. İlk cep telefonu görüşmesini 1973 yılının Nisan ayında o yapmış. 1977'de ilk cihaz imal edilmiş ve 2000 tane sınırlı sayıda üretilerek piyasaya çıkmış.

Telefon Ne Zaman Bulundu?

1876' da Alexander Graham Bell, telefonu icat etti.Bell ve Thomas Watson adlı elektrik mühendisi, bir gönderici ve bir alıcıdan oluşan bir düzenek yaptılar. Alıcı, sesi belli bir elektrik akımına dönüştürüyor ve bu akım bir tel aracılığı ile ahizeye taşınıyordu. Tarihteki ilk telefon görüşmesini, 10 Mart 1876' da Bell yapmıştır.

Yazı ne zaman bulundu?

Yazı (M.Ö. 3500): Tarih kitaplarımızda yazının Sümerler tarafından bulunduğu yazar. Daha yenilikçi yaklaşımlar ise yazının aynı dönemde Mısır uygarlığı tarafından bulunduğunu, yani yazının dünyadaki iki farklı uygarlığın aynı zamanda bulduğu bir şey olduğunu söylüyor. Yazının bulunması, insanlık tarihinde bilgi adına atılmış ilk adımdır.

Radar’ı Kim Buldu?

Radar havacılık sektörünün olmazsa olmazlarından olan bir buluştur. Radar uzaktaki nesneleri radyo dalgalarının yansıması aracılığıyla tespit edebilen bir cihazdır. Radar kelimesi “RAdio Detecting And Ranging” yani Radyo Algılama ve Menzil Tayini kelimesinin kısaltmasıdır.

Elektriği Kim Buldu?

Yunan mitolojisinde, koyunyününden yapılmış bazı giysilerin insan vücudunda ki hareketi esnasında çıkardığı “çıt” sesini ve yine aynı yünlerin bazı küçük taneli cisimleri hareket ettirdiğini gözlemlemişlerdir. Bu gözlemlerini tanrılarına bağlamışlar fakat elektriğin ilk temelini attıklarının o dönemde farkına varamamışlardır.

Mutluluk kaç para eder?

İngiliz araştırmacılar, mutluluğa ilk kez maddi değer biçti. Buna göre, en çok dans etmek mutlu ediyor. Dansın verdiği mutluluk ise 6 bin liraya eşdeğer.
‘Mutluluk kaç para eder?’ sorusuna yanıt arayan İngiliz araştırmacılar, ilk kez mutluluğa maddi değer biçti.

Buna göre, kişiyi en zengin hissettiren etkinlik dans etmek. Dans eden kişi, bin 670 sterlin yani yaklaşık 6 bin lira kazanmışçasına mutlu hissediyor.

NE OLURSAN OL YİNE GEL SÖZÜ KİMİN?

Mevlana diyince hemen hemen herkesin aklına aynı dizeler gelir:

" Gel, gel, ne olursan ol yine gel,
ister kafir, ister mecusi,
ister puta tapan ol yine gel,
bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir,
yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel... "

Ancak bilir misiniz bu dizelerin Mevlana'ya ait olmadığını?

Bu dizeler Mevlana'dan yaklaşık iki yüz yıl önce yaşamış olan sufî Ebu Said Ebu'l Hayr'a aittir. Bu dizeler ne Mesnevî'de, ne Divan-ı Kebir'de, ne Mektubât'ta, ne de Rubailer'de geçer. Mevlana bu dizeleri kullanmamıştır. Ebu'l Hayr'dan da alıntılamamıştır.

Hipokrat kimdir?Hipokrat yemini nedir?

Ülkemizde hekimlik mesleğine adım atılırken, tıp fakültelerinden mezun olan doktorlarımız Hekimlik Andını okumaktadırlar. Hekimlik Andı, tıp fakülteleri arasında ufak değişiklikler göstersede temelini ve özünü Hipokrat Yemini'nden almaktadır.

İbn-i Sina Kimdir?

İbn-i Sina filozof, hekim ve çok yönlü Müslüman Fars veya Türk bilim adamıdır.

Bugünkü Özbekistan sınırları içinde yer alan Buhara yakınlarında bulunan Afşana kentinde dünyaya gelmiştir. İbn’i Sina’nın babası Abdullah, saygın bir bilim adamıydı. Buhara’da iyi bir eğitim gören İbn’i Sina olağan üstü zeka ve hafızası ile henüz 10 yaşına Kuran-ı kerim’i ezberlemişti. 14 yaşına geldiğinde öğretmenlerini bile geçmek üzereydi. Tam adı, Ebu Ali el Hüseyin İbn’i Abdullah İbn’i Sina el Belhi ‘dir.

Bilgisayarın tarihçesi nasıldır?

Bilgisayarın tarihçesi, bilgiyi hesaplamak, düzenlemek ve değiştirmek için kullanılan yazılım ve donanımların tarihsel gelişiminden bahsetmektedir. Bilgisayar, en basit bakış açısıyla bir matematiksel işlemci, yani bir hesap aracıdır ve veri işler.

İçeriği paylaş

sponsorlu bağlantılar