GARİP AMA GERÇEK:

Yürü ve ihtiyarlama... İsveçli bilim adamları tarafından yapılan incelemeler sonucunda, 50 yaşını geçen insanların haftada en az üç kez temiz havada yürüyüşe çıkmalarıyla, yaşlılık belirtilerinin önlendiği ortaya çıktı,
Ayrıca, yürüyüşün sadece bedene yararı olmadığı zihni de açtığı belirtiliyor. (12 Şubat 93 tarihli basın)

HELİKOPTERİ İLK BULAN KİMDİR?

Helikopter Rus bilim adamı İgor Skorsky tarafından geliştirilmiştir. Skorsky, helikopterle ilgili çalışmalarına 1909 yılında başlamış ve ilk helikopter 1913 yılında ortaya çıkmıştır.

KİTAP VE İLİM ADAMLARINI YOK ETME MERÂKI

Milat'tan önce 259-210 yılları arasında Çin imparatorluğu yapmış olan Shi Huang Ti'nin, tam bir megaloman olduğunu... Mâziye ait bilgi ve belgeleri yok ederse, târihi kendisiyle başlatabileceği zehâbına kapıldığını... Onun için, birer cilt ayırdıktan sonra bütün kitapları yaktırdığını... Bıraktığı her eseri de, ölümünden sonra yakılması şartıyla, kendi kütüphânesinde kilit altına aldığını... Öldükten sonra ise, kraldan fazla kralcılar tarafından, o eserlerin de yakıldığını!..

MEDENİYET VE ŞEHİR...

Bir medeniyetin ilim, irfan, fikir, sanat ve kültürel unsurlarının temelinde elbette ki şehirler vardır. Şehirler; orada, o ülkede yaşayanların medeniyet kıstasları, onların tapu senetleridir. İşte bu düşünceden hareketle, İngiliz Başvekili Lloyd George'un, Lozan müzâkerelerindeki beyânını geliniz ibretle okuyalım:

MATEMATİK KELİMESİ NEREDEN ÇIKTI?

Bir rivâyete göre, bundan çok uzun yıllar önce Doğu'nun ünlü sayı bilimcileri Olimpus Dağı'na Batı'nın bilginleri ile yarışmaya gitmişler. Yapılan bütün yarışmalar sonunda iki taraf da birbirlerine üstünlük sağlayamamış ve neticeyi belirlemek için satranç oynamaya karar vermişler. Satrançta kaybeden Doğu takımı üzgün bir halde dağdan aşağıya inerken, dağın eteğinde merakla bekleyen taraftarları:
- Ne yaptınız? diye bağırmışlar. Yenildik demeyi gururlarına yediremeyen bilginler bu soruya:
- Matedemedik! diye cevap vermişler.

MUVAFFÂKIYET BASAMAKLARI

4 Muvaffâkıyet merdiveni, istirahat yeri değildir. O merdivende basamaklar, tırmanan birinin, bir ayağını öteki ayağından daha yükseğe çıkarmasına imkân vermek için konulmuştur.
(Thomas H. Huxley-İngiliz bilim adamı)
4 Mühim olan, başkalarını geçmek değil, kendi rekorlarımız üstünde rekorlar kırmak; dünkü rekorumuzu bugünün rekoru ile geçmektir. (Stewart B. Johnson-ABD'li işadamı)
4 İnsanların çoğu, eğer büyük hırslar peşinde olmasalardı, küçük şeylerden de mutlu ve [işlerinde de] başarılı olabilirlerdi.
(Henry W. Longfellow-İngiliz yazar)

BEYNİ GELİŞTİREN İLAÇ: EZBER

Beynimizi geliştirmenin ve fonksiyonlarını artırmanın mümkün olduğunu ifade eden A.Ü. Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, bol bol ezber yaparak beyin hücrelerinin en aktif hâle gelebileceğini söyledi.

BATILI GÖZÜYLE OSMANLI TÜRKLERİ

Osmanlı memleketlerini ve hususiyle İstanbul'u gezmeye gelen aşağı-yukarı bütün seyyahlar, Türkler'in tabiat sevgisine atıfta bulunurlar ve bunu çok açık bir şekilde belirtirler. Meselâ bunlardan Fransız Alphonse de Lamartine diyor ki:

BATI, MEDENİYETİ MÜSLÜMANLARDAN ÖĞRENDİ

Fransız Prof. Dr. Andre Miquel İslam\'ın bir müsâmaha dîni olduğunu söyledi. Bunu anlamak için İslâm tarihine bakmak gerektiğini ifade eden Miquel, \"Hıristiyanlara ve Yahudilere İslâm dinini kabul ettirmeye çalışmadan, İslâmiyet bütün dünyaya kolayca yayılmış bir dindir\" dedi. İslâm dünyasının tarihinde, asla engizisyon ve Yahudi katliâmı görülmediğini be-lirten Miquel, \"Batılılar, bir yığın sebze türünü, bu arada reçel ve komposto yapımını da Müslümanlardan öğrenmiştir. Sulama tekniklerini, merinos koyununu ve melez ekim yapmayı bize onlar tanıttılar\" dedi.

İçeriği paylaş

sponsorlu bağlantılar